מחקרים באישיות

מחקרים באישיות
התזה הראשונה היתה באוניברסיטת בר- אילן, בהנחייתו של פרופ‘ ויקטור פלוריאן זכרונו לברכה, ופרופ‘ מריו מיקולינסר יבדל לחיים ארוכים. נושא המחקר היה פחד מפני מוות אישי והקשר שלו לניצחיות סימבולית בהקשר של משתנה הדתיות.
[קרא עוד]