פסיכולוגיה חינוכית בגן הילדים
הפסיכולוגיה והפסיכולוגים פוגשים את מערכת החינוך ואנשי החינוך בבתי הספר בגנים ובמסגרות אחרות. במאמרים הבאים אציג מודלים והסתכלויות על התערבויות שונות בראיה המערכתית -הפרטנית המאיפיינת את עולם הפסיכולוגיה החינוכית.

ערפו את ראשה
ישובים קהילתיים, קיבוצים ושכונות עוברים שינויים דמוגרפיים מהירים. השינוי מביא אוכלוסיה חדשה ומגוונת לפתחי אזור מגורים ואת ההורים לגן הילדים. במאמר מוצגת הסתכלות על תהליכים שארעו בישובים בהם לא נערכו ברמה קהילתית לשינוי המהיר. השינוי גרם ללחץ של הורים שהתבטא באי שקט רב בגן הילדים. אי שקט זה הוביל להחלפת ("עריפת") הגננת או הצוות כדרך לביטוי של דינמיקה קבוצתית ולחצים. מוצעת דרך של הקהילה להובלה של השינוי בדרך בונה יותר. מאמר זה פורסם ב‘הד הגן‘ בדצמבר 2009 וזכה ללא מעט תגובות הזדהות מצד גננות.
[למאמר באתר שפורסם]
נגיעות אסורות בין ילדי הגן
מה בין נגיעה של סקרנות לנגיעה אסורה? היכן הגבול ומתי בגן ילדים נכון להתערב ובאיזה אופן? במאמר ניסיון לאבחנה בין נגיעות התפתחותיות ונורמטיביות לבין נגיעות אסורות. מורחבת ההתיחסות להתמודדות אפשרית מערכתית ופרטנית עם אירועים אלו בגן הילדים. המאמר בשלבי פרסום בהד הגן‘. עם פרסומו יופיע גם באתר
גננת הורים והילד המאתגר
כאשר בגן הילדים ישנם ילדים הסובלים מבעיות התפתחותיות או התנהגותיות שונות, הגננת זקוקה לקשר של ברית עם הורי הילד בכדי לסייע לו בצורה מיטבית. ילד שיש לו קושי משמעותי יהיה ילד שקשה לו ואיתו. עבור הגננת ניהול ההתנהלות איתו היא אתגר מקצועי משמעותי ומרכזי. במצגת זו, המבוססת על הרצאה שנתנת לגננות בכנס מחוזי, ניסיון לחלק לקטגוריות סוגי קשיים אצל ילדים בגן ואחר להציע מודל עבודה לגננת, איתו ודרכו היא יכולה לגייס הורים לעבודה משותפת